KaupungistuminenTuberkuloosin aikakausi Avohoidon aikakausiOmahoidon aikakausiKotihoidon aikakausi
Huolestuttava tilanne » Vastustamistyötä Tampereella

Vastustamistyötä Tampereella

Edellinen
Seuraava
Jaa:

Vuonna 1912 perustettiin tamperelaisten lääkärien toimesta Tampereen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys, joka oli valtakunnallisen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen paikallinen haaraosasto. Yhdistys päätti rakennuttaa Tampereelle kansanparantolan, joka valmistui elokuussa 1915 Kaupin mäelle. Parantolan, joka oli 30-paikkainen, lääkäriksi valittiin Anna Wikander. Tuberkuloosipotilaita oli kuitenkin enemmän kuin mitä Kaupin parantolaan pystyttiin ottamaan vastaan.

Tampereen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen johtokunta esitti kaupungin terveyshoitolautakunnalle ohjelmansa tuberkuloosin vastustamistyön järjestämisestä Tampereella. Kyseiseen ohjelmaan kuului ehdotus, että kaupunki perustaisi 75-100 –paikkaisen tuberkuloosisairaalan. Toimenpide-ehdotuksella pyrittiin erityisesti tuberkuloosin leviämisen estämiseen. Ehdotus poiki Keski-Hämeen parantolan eli Pikonlinnan parantolan.

Vuonna 1929 Tampereen kaupunki otti Tampereen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistykseltä Kaupin parantolan ylläpitämisen vastuulleen. Tuberkuloosin hoidon päävastuu siirtyi Keski-Hämeen parantolaan Kaupin parantolan siirryttyä kaupungin omistukseen. Pikonlinnasta muodostui Kaupin parantolaa paremmin varustettu parantola, joka edusti oman aikansa uusinta kehitystä. Siihen aikaan Kaupin parantola muodostui parantumattomaksi todettujen potilaiden sijoituspaikaksi.