KaupungistuminenTuberkuloosin aikakausi Avohoidon aikakausiOmahoidon aikakausiKotihoidon aikakausi
Suurin erillinen yksikkö

Tiesitkö että..

...Koska Pikonlinnan sairaala on suunniteltu siten että tilat ovat muuntelukelpoisia, voitiin vapautuville tiloille sijoittaa myös muita keskussairaalan potilaita.

Jaa:

Suurin erillinen yksikkö

Vuonna 1962 valmistuneen Tampereen keskussairaalan tilat osoittautuivat riittämättömiksi hyvin nopeasti, minkä vuoksi ylilääkäri Eino Lingon johtama toimikunta alkoi vuonna 1964 selvittää keskussairaalan sairaansijojen käyttöä sekä mahdollisuuksia tehostaa keskussairaalapiirin eri sairaaloiden yhteistoimintaa.

Toimikunta löysi Keski-Hämeen keskusparantolasta tyhjiä sairaansijoja, joiden vuokraamisesta käytiin keskusteluja. Vuokraussuunnitelmista kuitenkin luovuttiin, kun 1967 voimaan astui laki, joka antoi keskussairaalapiireille luvan hoitaa myös tuberkuloosin vastustamistyötä. Keski-Hämeen tuberkuloosipiirin tehtävät sekä varat ja velat siirtyivät 1.1.1968 lukien Tampereen keskussairaalan kuntainliitolle. Kuntainliittojen yhdistyminen oli ensimmäinen Suomessa. Liittovaltuusto muutti nimen Keski-Hämeen keskusparantolasta Pikonlinnan sairaalaksi 1968.