KaupungistuminenTuberkuloosin aikakausi Avohoidon aikakausiOmahoidon aikakausiKotihoidon aikakausi

Sisätaudit

Edellinen
Seuraava
Jaa:

Pikonlinnan kymmenestä osastosta kolme oli sisätautien käytössä. Sisätautiosastot olivat aluksi yleissisätautiosastoja, jotka hiljalleen erikoistuivat. Niistä yksi oli diabetes-osasto (B-siivessä), yksi gastroenterologinen osasto (A-siivessä) ja yksi yleissisätautiosasto. Sisätaudit ovat lääketieteen osa-alue, jossa tutkitaan ja hoidetaan suurta osaa aikuisten sairauksista, joiden hoitoon ei käytetä kirurgiaa. Sisätaudit jakaantuvat endokrinologiaan, gastroenterologiaan, hematologiaan, infektiosairauksiin, kardiologiaan, nefrologiaan, reumatologiaan, yleissisätauteihin ja geriatriaan.

Osasto 24A:n osastonlääkärinä toimivat Tuula Laasanen ja Pekka Collin. Osasto 24A oli gastroenterologinen osasto. Osasto 24B:n osastonhoitajana toimivat Eeva Matikka ja Marja-Liisa Toivonen. Osaston osastonlääkärinä toimivat Timo Pitkäjärvi ja Heikki Oksala. Osasto 24B oli diabetes-osasto.

Hoitotavoissa tapahtui muutoksia, kuten sairaalahoitojaksojen muuttuminen lyhyemmiksi. Muutos hoitotavoissa kaikilla sisätautialoilla johti sairaalapaikkojen tarpeen romahtamiseen ja hoitojen muuttumiseen suurelta osin polikliinisiksi. Hoitojen muuttuminen polikliinisiksi johti ajan myötä osastojen lopettamisiin ja osastojen yhdistelyyn.