KaupungistuminenTuberkuloosin aikakausi Avohoidon aikakausiOmahoidon aikakausiKotihoidon aikakausi

Reumakeskus

Edellinen
Seuraava

Vuokrasopimus Reumasäätiön Sairaalan kanssa päättyi 1990-luvun alussa. Samalla saatiin Pikonlinnaan sekä reumatologialle että reumakirurgialle uudet lääkäri-hoitaja -työparien virat, minkä myötä toiminnat tehostuivat merkittävästi. Reumakirurgiasta vastaavana apulaisylilääkärinä aloitti Matti Lehto ja osastonlääkärinä Mauri Lehtimäki. Leikkaussalit uudistettiin.  Reumatologian poliklinikka sai osastonsihteerin ja konekirjoittajan virat.

Markku Korpela nimitettiin osastonylilääkäriksi vuonna 2000 Urpo Yli-Kerttulan jäätyä osa-aikaeläkkeelle. Reumatologian ja reumakirurgian toiminnot yhdistettiin 2002, jolloin muodostui reumatologian tarpeisiin täyden palvelun yksikkö, Reumakeskus. Kantasairaalaan remontoitiin Reumakeskukselle tilat ja muutto tapahtui 1.8.2005.

Nykyään reuman hoitotulokset ovat hyviä ja tavoitteena on taudin rauhoittaminen, remissio ennen mainittavien pysyvien muutosten syntymistä. Vuodepaikkaa osastolla tarvitaan enää vaikeimpien ja komplisoituneitten tilanteiden hoidossa.  Reumakeskuksen käytössä on alle 10 vuodepaikkaa.  Myös monien aikaisemmin tavallisten reumakirurgisten toimenpiteiden, kuten nivelten ja jännetuppien puhdistusleikkausten tarve on vähentynyt ja voimavaroja voidaan suunnata uudella tavalla esimerkiksi nivelrikkoon liittyvään tekonivelkirurgiaan.