KaupungistuminenTuberkuloosin aikakausi Avohoidon aikakausiOmahoidon aikakausiKotihoidon aikakausi
Suurin erillinen yksikkö » Neurologian erikoisalan toimintaa

Neurologian erikoisalan toimintaa

Neurologia on lääketieteen osa-alue, joka tutkii ja hoitaa aivojen ja hermoston sairauksia. Pirkanmaalle ensimmäinen neurologinen erikoisosasto saatiin vuonna 1964 Pitkäniemen sairaalaan professori Erik Anttisen aloitteesta. Neurologian osasto Tampereen keskussairaalaan saatiin vuonna 1972. Pikonlinnassa ortopedian osaston tiloja oli käytetty jossain määrin myös neurologisten potilaiden jatkohoitoon. Piko-projektin yhteydessä 1.8.1988 neurologian klinikka laajeni Pikonlinnaan, kun osasto 25 B muutettiin sisätautipotilaita tutkivasta ja hoitavasta osastosta neurologisia potilaita tutkivaksi ja hoitavaksi yksiköksi. Osaston 25B muuttamisen taustalla olivat väestön tarpeet ja lääketieteen, tässä tapauksessa neurologian tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen. Käytännössä muutos ilmeni tuntuvimmin siinä, että aivoverenkiertohäiriöiden diagnostiikka ja hoito siirtyivät Suomessakin sisätautien erikoisalalta neurologian erikoisalalle. Piko-projektin koordinoija neurologian puolesta oli apulaisylilääkäri Terttu Erilä.

Osasto 25 B muutti vastasaneerattuun Z 1 – taloon Tampereelle joulukuussa 2006. Muuttamisen taustalla olivat keskittämistarpeet ja niin sanottu päällekkäisyyksien eliminoiminen. Muuttamisesta oli kiistatonta etua henkilöstölle ja siten välillisesti myös potilaille siitä, että lääkäreiden ja hoitajien työaikaa kului vähemmän edestakaisiin matkoihin erilaisiin koulutus- kehittämis- ja hoitokokouksiin. Osastojen välisen yhteistyön katsottiin voivan parantua ja tehostua. Erittäin merkityksellistä oli visio siitä, että neurologisten potilaiden tutkimukseen ja hoitoon olisi tarvittaessa helpompi integroida sairaalan muiden erikoisalojen osaaminen ja mahdollisuudet. Osaston 24 B toiminta siirtyi myös Z 1- taloon, mutta vasta loppuvuodesta 2008. Neurologian erikoisalan toimintaa oli Pikonlinnassa yhteensä 20 vuotta vuodesta 1988 vuoteen 2008. Tuona aikana ylihoitajina toimivat Terttu Munnukka ja terveystieteiden tohtori Hannele Hiidenhovi sekä ylilääkäreinä professori Harry Frey, dosentti Gábor Molnár ja professori Irina Elovaara.