KaupungistuminenTuberkuloosin aikakausi Avohoidon aikakausiOmahoidon aikakausiKotihoidon aikakausi

Osasto 25B

Edellinen
Seuraava
Jaa:

Akuutit aivoverenkiertohäiriöt tutkittiin ja hoidettiin keskussairaalassa Tampereella, ja osasto 25B keskittyi erityisesti ei-akuuttiin neurologiseen diagnostiikkaan sekä vaikeisiin hoito-ongelmiin. Lääkäreitä lukuun ottamatta entisen sisätautiosaston henkilökunta siirtyi neurologian klinikan vastuulle.

Osasto 25B oli neurologian vuodeosasto, jossa tutkittiin ja hoidettiin ensisijaisesti lähetteillä sairaalaan suositeltuja potilaita. Potilaat sairastivat MS-tautia, epilepsiaa, aivoverenkiertohäiriöitä, Parkinsonin tautia, muistisairauksia, vaikeahoitoista migreeniä ja neuromuskulaarisairauksia. Neuromuskulaarisairauksilla tarkoitetaan laajaa joukkoa erityyppisiä oireyhtymiä, jotka aiheutuvat poikkeavuudesta ääreishermojen tai lihasten toiminnassa. Tähän ryhmään kuuluvat myös selkäytimen tumakkeiden sairaudet (muun muassa perinnölliset selkäydinperäiset lihasatrofiat ja ALS) sekä hermolihasliitoksen sairaudet (muun muassa myastenia gravis). Osastolla kävi myös viikoittain potilaita niin kutsutussa unipatjarekisteröinnissä (SCSB = charge sensitive bed), jota siihen aikaan käytettiin uniapneataudin diagnostiikassa. 

 

Osasto 25 B palveli myös erikoisalan opetusyksikkönä.  Moni osastolla erikoistumispalveluaan suorittanut neurologi on myöhemmin todennut erityisesti 25 B:n jakson olleen opetusympäristönä kaikkein antoisimman, koska hoidettavien sairauksien kirjo oli laaja kattaen myös harvinaisemmat oireyhtymät. Osaston erikoisosaamisen alueita olivat ALS, kiputilat, autoimmuunisairaudet, kulloisenkin osastonlääkärin mielenkiinnon ja osaamisenkin perusteella. Aki Hietaharju ja Turo Nurmikko johtivat osastoa erikoislääkäreinä pidempään kuin muut, Hanna Ruottinen muutaman viimeisen vuoden. Osasto 25B:n osastonhoitaja oli lähes koko sen neurologisen historian ajan Sinikka Tuli.