KaupungistuminenTuberkuloosin aikakausi Avohoidon aikakausiOmahoidon aikakausiKotihoidon aikakausi

Yhteistyötä

Edellinen
Seuraava

Pikonlinnan yhteistyöryhmä, joka kokoontui viikottain, perustettiin vuonna 1988. Yhteistyöryhmän toiminta oli vapaamuotoista – lähinnä klinikoiden yhteisten asioiden hoitoa ja tiedottamista keskushallinnon suuntaan. Pikonlinna toimi omana kokonaisuutenaan maantieteellisesti yli 20 kilometrin päässä keskushallinnosta.

Yhteistyöryhmän tärkeimpiä tehtäviä olikin vähentää keskussairaalan ja Pikonlinnan etäisyydestä johtuvia haasteita. Oli tärkeää, että paikan päällä koordinoitiin toimintaa ja pidettiin yhteyttä keskushallintoon. Oli myös tärkeää, että toimintaa tarkkailtiin yleisellä tasolla – erityisesti potilasturvallisuuden kannalta, vaikka jokainen erikoisala omalta osaltaan teki samaa työtä.

Yhteistyöryhmässä tärkeää oli muun muassa tilakysymysten selvittely ja jatkuvasti lisääntyneiden erikoisalojen tarpeiden yhteensovittaminen sekä uusien toimintojen mahdollistaminen. Yhteistyöryhmässä pystyttiin myös kehittämään henkilökunnan työssä viihtymistä, sillä ryhmä pystyi helposti huomioimaan henkilökunnan aloitteet ja toiveet. Yhteistyöryhmän päätökset voitiin panna toimeen heti ilman byrokratiaa.

 

Yhteistyöryhmässä oli jäsenenä syöpäklinikan vastaava ylilääkäri (Tapani Hakala), keuhkoklinikan vastaava ylilääkäri (mm. Antero Muittari ja Aarne Lahdensuo) ja ylihoitaja (mm. Pirkko Valkama). Yhteyshenkilönä toimi talousjohtaja Reino Taubert. Yhteistyöryhmän puheenjohtajan pesti oli vapaaehtoinen, eikä liittynyt mitenkään virkoihin. Tapani Hakala toimi yhteistyöryhmän puheenjohtajana 1988-2001, jonka jälkeen vuoteen 2007 asti puheenjohtaja oli apulaisylilääkäri Antti Ojala. Yhteistyöryhmä toimi Pikonlinnassa TAYS:n alueelle siirtymiseen saakka eli vuoteen 2007.