KaupungistuminenTuberkuloosin aikakausi Avohoidon aikakausiOmahoidon aikakausiKotihoidon aikakausi
Tuberkuloosi vähenee » Suunnannäyttäjänä Suomessa

Suunnannäyttäjänä Suomessa

Edellinen
Seuraava
Jaa:

1965 Tampereen tuberkuloosipiiri liitettiin Keski-Hämeen tuberkuloosipiiriin ja niiden tuberkuloositoimistot yhdistettiin. Samana vuonna Tampereen kaupunki lopetti Kaupin parantolan toiminnan, minkä seurauksena Pikonlinnasta muodostui seudun ainoa tuberkuloosiparantola.

Eduskunta hyväksyi 1967 lain, joka antoi keskussairaalapiireille oikeuden hoitaa myös tuberkuloosin vastustamistyötä. Laissa hyväksyttiin tuberkuloosipiirien vapaaehtoinen liittyminen vastaavaan keskussairaalapiiriin.

Tuberkuloosipotilaat vähenivät kaiken aikaa ja tuberkuloosipiiri ilmaisi olevansa halukas siirtämään tehtävänsä Tampereen keskussairaalan kuntainliitolle. Sairaalapalvelusten tarpeen kasvaessa Tampereen keskussairaalan oli lisättävä sairaansijojensa määrää. 

1.1.1968 Keski-Hämeen tuberkuloosipiirin kuntainliitto lopetti toimintansa ja Tampereen keskussairaalapiirin kuntainliitto otti vastuun tuberkuloosin hoidosta.

Keväällä 1968 Keski-Hämeen keskusparantolan, jossa 37 vuoden toiminta-aikana oli hoidettu 21 273 tuberkuloosipotilasta, nimi muuttui virallisesti Pikonlinnan sairaalaksi ja parantolan henkilökunta siirtyi keskussairaalan palvelukseen. Kun Pikonlinnasta oli tullut 1960-luvun lopussa osa keskussairaalaa, siellä oli henkilökuntaa jo enemmän kuin potilaita, yli 300 henkilöä.