References

Härö, Sakari A. 1992. Vuosisata tuberkuloosityötä Suomessa. Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen historia.

Kaarninen, Pekka ja Kiuasmaa, Kyösti 1988. Tampereen keskussairaalan historia 1962-1987. Mänttä: Mäntän Kirjapaino Oy.

Nenola, Aili 1986. Parantolaelämää. Tuberkuloosipotilaat muistelevat. Keuhkovammaliitto ry.

Savonen, Severi ja Forsman, Walter 1940. Keuhkotauti, sen hoito ja torjuminen. Porvoo: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Seppälä, Raimo 2001. Pikonlinna – työtä kansansairauksia vastaan 1931–2001. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Seppälä, Raimo 2004. Anna Wikanderin perintö. Tampereen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistys 1912-1954. Tampereen Tuberkuloosisäätiö 1954-2004. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Vuorenoja, Erkki 1991. Pikonlinnan Potilasyhdistys r.y. Vuosina 1941-1991. 50 vuotta keuhkosairaiden hyväksi. Valkeakoski: Valkeakosken Kirjapaino.

Vuosisata terveydeksi. Tampereen Lääkäriseura 1898-1998.

Keski-Hämeen parantolan vuosikertomukset 1931-1945

Keski-Hämeen tuberkuloosipiirin kuntainliiton vuosikertomukset 1946-1967

Pikonlinnan sairaalan rakennustaiteellinen selvitys 14.11.2006, arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy

Keski-Hämeen parantola – katsaus parantolan syntyyn ja rakennusvaiheisiin, julkaissut Keski-Hämeen parantolan johtokunta

TKS-Tiedottaa 1975-1981

Tayks-Tiedottaa 1981-1985

Tayks Tiedot 1985-1991

Kuriiri 1988-2010

Radiuksen “Potilas sädehoidossa”-näyttely

PSHP:n museotoimikunta, Pirkanmaan maakuntamuseon suorittama Pikonlinnan muistitiedon keruuprojekti

SKS KRA = Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkisto, parantolaperinteen keruukilpailun kilpailutekstit 1971