Valtion sairaala-aika 1890–1955

Valtion sairaala-aika 1890–1955

Pitkäniemen toiminta alkaa

Suomen neljänneksi vanhimman mielisairaalan Pitkäniemen keskuslaitoksen toiminta alkoi valtion omistuksessa vuonna 1900, kun ensimmäiset potilaat saapuivat sairaalaan. Henkilökunta asui Pitkäniemen keskuslaitoksella perheineen. Hoitajat asuivat osastojen yhteydessä olevissa huoneissa ja ylilääkäri sairaalarakennuksista katsottuna syrjemmällä kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa, jota nimitetään Linnaksi. Sairaalan toiminta oli omavaraista, sillä maatilalla kasvatettiin maitokarjaa, kanoja, sikoja. Potilaat valmistivat tarvittavat tekstiilit. Pitkäniemessä oli oma suutari, pankki ja leipomo.

Mielisairaiden hoito kehittyy

Pitkäniemen keskuslaitoksen, vuodesta 1932 lähtien Pitkäniemen sairaalan, valtionomistuksen aikana mielisairaiden hoidot kehittyivät merkittävästi. Uusia hoitoja otettiin käyttöön ja 1910-luvun alusta lähtien käytössä olleet lepo- ja kylpyhoidot muuttuivat vuosisadan puoliväliin mennessä toiminnalliseen terapiaan. Uutta kehitystä mielisairaiden hoidossa edustivat hermotautiosasto ja lastenpsykiatrinen osasto, jotka perustettiin 1920-luvulla. Työterapiasta tuli merkittävä osa sairaalan hoitoja ja työterapiaa käytettiin yli 100 vuoden ajan Pitkäniemen sairaalassa.

Sairaala sotien aikana

Pitkäniemen sairaala toimi sotasairaalana sisällissodassa, talvisodassa ja jatkosodassa, jolloin sairaalassa hoidettiin sotapsykoosipotilaiden lisäksi myös sodassa haavoittuneita. Talvi- ja jatkosodan aikana sairaala oli ääriään myöten täynnä ja henkilökunta sai työskennellä lähes vuorotta auttaakseen tarvitsevia. Pitkäniemessä hoidettiin 1950-luvulle saakka sotapsykoosipotilaita eniten Suomen psykiatrisista sairaaloista.

Uudistuksen myötä omistaja vaihtuu

Sotien jälkeen mielisairaalapaikkoja oli liian vähän ja vuodelta 1937 oleva mielisairaslaki oli vanhentunut. Vanhentunut mielisairaalajärjestelmä kaipasi uudistusta ja Suomessa toteutettiin 1953 mielisairaalauudistus. Sen seurauksena mielisairaaloiden toiminta siirtyi valtiolta kuntien vastuulle. Tampereella pidettiin 28 pirkanmaalaista kuntaa käsittävä Pohjois-Hämeen mielisairaanhuoltopiirin kuntainliiton perustamiskokous vuonna 1954. Pohjois-Hämeen mielisairaahultopiirin kuntainliiton keskussairaalaksi tuli Pitkäniemen sairaala. Uudistuksen mukaisesti sairaala siirtyi kuntainliiton omistukseen.

Tiesitkö että...

ensimmäinen potilas saapui Pitkäniemeen 21.3.1900.

Vuosisadan alussa potilaiden hoitojaksot sairaalassa saattoivat olla elinikäisiä.