Valtion sairaala-aika 1890–1955

Pitkäniemen keskuslaitos Pirkkalan pitäjään

Heikkomielisten holhouksen asetus

Mielisairaanhoitoa sääteli 1840-luvulla keisari Nikolai I:n antama armollinen asetus heikkomielisten holhouksesta, joka sisälsi myös määräykset parannus- ja turvalaitosten organisaatioista sekä hallinnosta. Parannuslaitokseksi kutsuttu Lapinlahden 90-paikkainen sairaala avattiin vuonna 1841 ja Seilin hospitaali, joka on perustettu 1623, jatkoi toimintaansa parantumattomien potilaiden turvalaitoksena. Pitkäniemen ylilääkäri vastasi Seilin tarkastuksista.

Keskuslaitos mielenvikaisia varten

1860-luvulla käytiin julkista keskustelua houruinhoidon uudistamisesta, vasta vuonna 1873 senaatti ehdotti kahden valtionmielisairaalan perustamista. Ensimmäisenä valmistui Kuopion Niuvanniemen 120-paikkainen sairaala 1885. Toinen sairaaloista, Pitkäniemen keskuslaitos, sijoitettiin Tampereen läheisyyteen Pirkkalan pitäjään valtion omistamalle maalle 1896–1900. Pitkäniemen keskuslaitoksen rakentaminen mielenvikaisia varten oli yksi valtion suurimmista rakennushankkeista 1800-luvulla ja sairaalarakennukset valmistuivat pääosiltaan syyskuussa 1899. Ensimmäinen potilas keskuslaitokseen otettiin 21.3.1900, jota pidetään Pitkäniemen mielisairaalan perustamispäivänä.

Rauhallisten naisten osasto sisustettiin kodikkaasti keskiluokkaisen ihanteen mukaan.
Postikortti: Vapriikin kuva-arkisto.