Kuntainliiton aika 1955–1990

Kuntainliiton aika 1955–1990

Keskusmielisairaalaan luotiin hoitolinjat

Kuntainliiton aika merkitsi Pitkäniemen sairaalalle muutoksia organisaatiossa sekä hoitotyössä. Sairaalasta tuli keskusmielisairaala ja ylilääkäri Erik Anttinen perusti Pitkäniemen sairaalan johtoryhmän 1963, jossa oli myös henkilökunnan edustajia. Sairaalaan luotiin hoitolinjat ja perustettiin osastoryhmiä, näin vastuu jakaantui usealle henkilölle. Kuntainliiton aikana henkilökunnan määrä kasvoi ja vuonna 1975 lääkärinvirkoja 19, sairaanhoitajien virkoja 71, sosiaalihoitajia 5, mielisairaanhoitajia 177, sairaala-apulaisia 74, muuta hoitohenkilökuntaa 53, yhteensä sairaalassa työskenteli 379 henkilöä.

Eduskunnassa valmisteltiin 1970-luvulta lähtien uutta kansanterveyslakia ja mielisairaalalain uudistamista. Uuden lain myötä lakkautettiin Pohjois-Hämeen mielisairaanhuoltopiirin kuntainliitto ja tilalle perustettiin Pitkäniemen sairaalan kuntainliitto. Kuntainliiton aika päättyi 1990-luvun alussa ja Pitkäniemen sairaala siirtyi osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä.

Psykiatrinen hoito monipuolistuu

Uusia hoitomuotoja Pitkäniemessä olivat uudenlaiset psyykenlääkkeet ja toiminnalliset terapiamuodot kuvataiteen, musiikin ja työhönvalmennuksen saroilla. Hoidon keskeisellä sijalla oli lääkehoito ja psykoterapia, mutta erityisestä syystä sähkösokkihoitoa voitiin myös käyttää. Avohoito ja kotisairaanhoito alkoi 1960-luvulla ja niillä voitiin vähentää sairaalassa vietettyä aikaa. Myös valistustoiminta mielisairauksien ennaltaehkäisemiseksi aloitettiin.

Pitkäniemen sairaalasta tuli vuonna 1956 Tampereen yliopiston psykiatrian opetussairaala.

Pitkäniemen sairaala 1980-luvulla

Pitkäniemen sairaalassa tuotettiin ja kuvattiin vuonna 1987 opetusvideo, jota käytettiin sairaalan uusien työntekijöiden perehdyttämiseen sekä toiminnan esittelemiseen. Videon kesto on noin 14 minuuttia.

Video: Juhani Halme ja Markku Kulo, musiikki Kari Korsu, Pitkäniemen sairaalamuseon arkisto ja Tays av-tiimi.

Tiesitkö että...

ylilääkäri Erik. E. Anttinen on todennut “minua on aina viehättänyt hierarkian ja auktoriteettien jonkinasteinen hävittäminen.” (Anttinen, 2009) Sairaalaan muodostui niin kutsuttu Pitkäniemen henki, joka kuvastaa muun muuassa henkilökunnan yhteenkuuluvutta ja hierarkian vähentymistä.