Kuntainliiton aika 1955–1990

Huoltotoimistot avohoidon edeltäjänä

Hoidot sairaalan ulkopuolella

Mielisairaslain, joka oli tullut voimaan 1952, mukaan jokaisessa mielisairaanhoitopiirissä tuli olla huoltotoimisto avohoidon järjestämistä ja psyykkisten sairauksien ehkäisemistä varten.  Pohjois-Hämeen mielisairaanhuoltopiirin ensimmäinen huoltotoimisto aloitti Pitkäniemessä 1.9.1959. Toimiston tehtäviin kuuluivat piirin mielisairaanhuoltolaitosten tarkastukset sekä kortiston pitäminen mielisairaista ja vajaamielisistä. Huoltotoimistojen ansiosta voitiin osa aikaisemmin sairaalahoitoa tarvinneista skitsofreniapotilaista hoitaa sairaalan ulkopuolella.

Tukea sairaalajakson jälkeen

Avohoidon organisaatiota uudistettiin 1970-luvun alussa, jolloin mielenterveyskeskukset keskitettiin Tampereen mielenterveysasemaksi ja sivuvastaanottoja oli mielisairaanhoidonpiirin muissa kunnissa. Potilaiden sairaalajaksojen pituutta vähennettiin avohoidolla, jonka potilaaksi he siirtyivät sairaalajakson jälkeen. Avohoidossa tarjottiin sosiaalipsykologista tukemista, terapeuttista keskustelua, sosiaalista ja ammatillista kuntoutusta. Menetelmiin tuli 1970-luvulla tukihenkilötoiminta ja vapaaehtoisuuteen perustuvat kerhot.

Kotisairaanhoito

Pitkäniemen sairaalasta kotiutuneille potilaille aloitettiin kotisairaanhoito vuonna 1964 ja samana vuonna aloitettiin skitsofreniaa ja paranoidista psykoosia sairastavien potilaiden kotisairaanhoitotutkimus. Se kesti vuoteen 1970 asti. Kotisairaanhoidossa sairaanhoitaja teki kotikäyntejä Pitkäniemestä kotiutuneen potilaan luokse.  Tällöin saatiin kattavan kuvan hänen elämäntilanteesta sekä toiminta- ja sopeutumiskyvystä. Asiakasta voitiin tukea entistä paremmin ja tarvittaessa Kotisairaanhoidosta oltiin yhteydessä osastonlääkäriin, viranomaisiin sekä omaisiin. Työstä saatiin positiivisia kokemuksia ja kotisairaanhoidon laajetessa perhehoito väheni, kunnes 1970-luvun alussa perhehoidossa oli enää neljä potilasta. Kotisairaanhoito siirrettiin 1974 mielenterveysaseman yhteyteen ja toiminta loppui Pitkäniemen sairaalassa.

Sopimusvuori ry

Sopimusvuori ry:n toimitilat sijaitsivat Pirkonhovissa Tampereella.
Kuva: Pirkanmaan maakuntamuseo, Vapriikki.

Kotisairaanhoitotutkimuksen tuloksena todettiin, että kotisairaanhoidon potilaat tarvitsivat asuntolapalveluja, päivätoimintaa ja suojatyöpaikkoja. Pohjois-Hämeen kuntainliiton mielisairaanhoitopiiri ei voinut aloittaa lain perusteella kyseisiä palveluita. Vaihtoehtona perustettiin yhdistys, joka tarjoaisi tarvittavia palveluita mielenterveyskuntoutujille. Sopimusvuoren asuntolayhdistys ry aloitti toiminnan vuonna 1970 ja se jatkuu yhä.

Tiesitkö että...

Suomessa oli 1960-luvulla eniten maailmassa psykiatrisia mielisairaalahoitopaikkoja suhteutettuna väkilukuun.