Kuntainliiton aika 1955–1990

Luova toiminta osana psykiatrista hoitoa

Askartelu

Hoitoaikojen ollessa pitkiä oli tärkeää järjestää Pitkäniemen sairaalan potilaille hoitojen ohella ohjattua toiminnallista tekemistä. Pitkäniemen sairaalassa 1960-luvulla järjestettiin kerhotoimintaa muun muassa musiikki-, kirjallisuus- ja kuvataidekerhoja. Miehille ja naisille oli omat askartelukerhot, joissa tehtiin puu- ja käsitöitä. Hoidollisesti tavoitteelliset terapiamuodot, musiikki- ja kuvataideterapia, eriytettiin vuonna 1984 toiminnallisista ryhmistä omaksi toiminnaksi.

Askartelun tavoitteena olivat mielen virkistyminen ja toiminnallisuuden lisääminen, joiden ajateltiin olevan eräs edellytys paranemisessa. Pitkäniemen sairaalassa ensimmäinen askarteluohjaaja aloitti vuonna 1957. Seuraavalla vuosikymmenellä askartelu suuntautui luovaan toimintaan siten, että miehille ja naisille oli omat askartelukerhot. Askartelussa tehtiin monipuolisesti puu-, keramiikka-, metallitöitä sekä kudontaa, kankaanpainantaa, tekstiili- ja nahkatöitä. Puutöissä rakennettiin esimerkiksi tuoleja, jakkaroita tai kehystettiin tauluja. Toiminta jatkuu yhä Pitkäniemen sairaalassa, paitsi 2000-luvulla askartelun eriyttäminen naisten ja miesten ryhmiin lakkautettiin.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapiaa Pitkäniemen sairaalassa vuonna 2001.

Musiikkiterapiaa käytetään hoitomuotona Tays Pitkäniemen sairaalassa.
Kuva: Heimo Siivonen 2001, Pitkäniemen sairaalan valokuva-arkisto.

Pitkäniemen sairaalassa aloitettiin 1970–80-luvun vaihteessa yhteistyössä Sibelius-Akatemian kanssa musiikkiterapia toimipaikkakoulutus, jossa parannettiin hoitajien valmiuksia käyttää musiikkia työssään. Koulutuksen jälkeen työntekijät saattoivat vetää osastoilla musiikkiryhmiä. Suomessa ei ollut aikaisemmin järjestetty vastaavaa koulutusta. Ensimmäinen musiikkiterapeutti aloitti sairaalassa vuonna 1989. Musiikkiterapia, joka yksilö- tai ryhmäterapiana, on myös 2010-luvulla käytössä oleva terapiamuoto Pitkäniemen sairaalassa. Kuvataide- ja musiikkiterapia muuttivat 1970-luvun lopussa rakennukseen 12.

Liikuntaryhmät

Pitkäniemen sairaalassa alkoi 1960-luvulla potilaiden liikuntaryhmä, jota veti liikunnanohjaaja. Ryhmän alkamiseen vaikutti osaltaan potilaiden aktivoiminen liikkumiseen, työterapian ja maatilan toiminnan hiipuminen. Liikunta oli kuntovoimistelua, yleisurheilua sekä retkeilyä, mutta sairaalan sisällä käytiin myös  sairaala-cup lentopallossa. Pitkäniemessä on ollut 1970-luvulta lähtien kuntosali ja fysioterapeuttien tilat, jotka olivat aluksi rakennus 11.

Liikunnan iloa ryhmässä

Pitkäniemen sairaalan juhlasalissa 1980-luvulla kuvattu video esittelee ryhmäliikunnan iloa. Videolla esiintyy pitkäniemeläisiä työntekijöitä.

Video: PSHP Av-tiimin arkisto, Tampere.