Kuntainliiton aika 1955–1990

Lastenpsykiatria kehittyy ja nuorille potilaille oma osasto

Perheterapiasta keskeinen hoitomuoto

Pitkäniemi on ollut uranuurtaja lastenpsykiatrian alalla, sillä maamme ensimmäinen lastenpsykiatrinen osasto perustettiin Pitkäniemen sairaalaan. Osastolla oli vuonna 1950 hoidettavana 94 lasta ja potilaat olivat sairaalassa noin kahdesta kolmeen kuukautta. Osastolla heille järjestettiin askartelu- ja leikkiterapiaa sekä kävivät koulua.

Pitkäniemen sairaalan ensimmäinen lastenpsykiatrian erikoislääkäri Sävy Laajus (osaston lääkärinä vuosina 1974–1984) toi Lontoosta Pitkäniemeen perheterapian. Sen käyttäminen valtakunnallisesti oli harvinaista. Perheterapian aloittaminen muutti lasten- ja nuortenosastojen toimintaa, sillä aikaisemmin hoitoa annettiin vain yksilöllisesti lapselle. Äidit saivat erillisiä neuvoja ilman lasta sekä ennen 1970-lukua isiä ei huomioitu ollenkaan psykiatrisessa hoitoajattelussa.

Pitkäniemen lastenpsykiatrisen osaston täyttäessä 50 vuotta pidettiin yleisöjuhla ja juhlat osastolla sekä seminaari Tampereella. Juhlaa varten Sävy Laajus kirjoitti Pitkäniemen sairaalan lastenpsykiatrisen osaston täyttäessä 50 vuotta -artikkelin.

Suomen ensimmäinen nuorisopsykiatrian osasto

Nuorten psykiatriset häiriöt poikkeavat lasten ja aikuisten häiriöistä, joten nuoriin keskittyvä osasto oli tarpeellinen. Suomen ensimmäinen nuorisopsykiatrian osasto perustettiin Pitkäniemen sairaalaan vuonna 1959 ja osasto sai uudet tilat samana vuonna valmistuneesta rakennus 11. Nuoriso-osastolla hoidettiin varhais- ja keskinuoruusikäisiä lapsia, joilla saattoi olla esimerkiksi masentuneisuutta ja tunne-elämään liittyviä häiriöitä.

Yhteisöllistä hoitoa

Valtakunnallisesti 1970-luvulla pyrittiin perhekeskeiseen ja yhteisölliseen hoitoon. Pitkäniemessä nuortenosaston toiminnallisissa ryhmissä käytettiin taide-, video-, tai musiikkiterapiaa. Nuorten tullessa osastolle heille laadittiin hoitosuunnitelma ja he saivat omahoitajan, joka vastasivat nuorien asioista. Sairaalassa ollessa nuoret kävivät sairaalakoulua ja osa potilaista kävi omaa koulua, jos koulumatkat järjestyivät. Toisten nuorten tuki osastolla oli tärkeää ja solmittiin pysyviä ystävyyssuhteita osastolla ollessa.

Lasten- ja nuorisopsykiatria yhdistettiin 1979 ja seuraavana vuonna alkoi nuorisopsykiatrinen avohoito.