Kuntainliiton aika 1955–1990

Pirkanmaan ensimmäinen neurologian osasto

Neurologiasta osa psykiatrista hoitoa

Neurologia tutkii ja hoitaa hermoston, aivojen ja lihaksistoon liittyviä sairauksia. Neurologisia tutkimuksia tehtiin Pitkäniemen sairaalassa jo ennen neurologisen osaston perustamista, sillä neurologia ja psykiatria kuuluivat samaan lääketieteen erikoisalaan. Sairaala vastasi vuosia Tampereen seudun EEG- eli aivosähkötutkimuksesta (elektroenkefalografia), sillä EEG-laite hankittiin Pitkäniemeen vuonna 1960. Neurologiaan perehtyneet lääkärit aloittivat konsultaatiotoiminnan syksyllä 1963 ja jonot kasvoivat nopeasti kuukausien mittaisiksi.

Suomen ainoat neurologian osastot sijaitsivat Helsingissä ja Turussa. Psykiatriaan erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen kuului puolen vuoden neurologinen koulutus, joten Pitkäniemessä työskenteleville erikoistuville lääkäreille neurologian osastot sijaitsivat liian kaukana. Pirkanmaalle oli saatava oma neurologinen osasto, jossa voitaisiin tutkimustyön ohella kouluttaa erikoistuvia lääkäreitä. Ylilääkäri Ilmari Kalpa perusti 1964 neurologisen osaston ja siihen liittyvä koulutuspaikan Pitkäniemen sairaalaan.

Neurologian osasto Tampereen keskussairaalaan

Uusi osasto mahdollisti aivosähkökäyrätutkimusten ohella neuroradiologiantutkimukset ja aivo-selkäydinnesteen laboratoriotutkimukset. Psykiatrisilla potilailla saattoi olla epilepsiaa tai muita neurologisia häiriöitä, joten uusi neurologinen osasto osoittautui tarpeelliseksi. Pian ilmeni osaston resurssien olevan aivan liian riittämättömät palvelemaan koko Tampereen seutua. Pitkäniemen ylilääkärin ehdotuksesta Tampereen keskussairaalassa aloitti toinen neurologian osasto 1972. Uuden osaston aloittaessa Pitkäniemen neurologinen osaston toiminta painottui neuropsykiatriaan ja -psykologiaan.