Kuntainliiton aika 1955–1990

Pitkäniemestä keskusmielisairaala

Pitkäniemi A-mielisairaalaksi

Pohjois-Hämeen mielisairaanhoitopiiri perustettiin vuonna 1955, jolloin Pitkäniemen sairaalan omistus siirtyi kuntainliitolle. Uusi tilanne aiheutti mittavia muutoksia Pitkäniemen sairaalassa, josta tuli kuntainliiton keskusmielisairaala. Pohjois-Hämeen mielisairaanhoitopiirissä toimi Pitkäniemen ohessa kolme B-mielisairaalaa: Pirkanmaan sairaala Kangasalla (myöhemmin Kaivannon sairaala), Keijärven sairaala Ylöjärvellä ja Hatanpään sairaalan psykiatrinen osastoryhmä Tampereella. Pitkäniemen sairaalan sairaansijoiksi määritettiin 760, josta 200 kiintiöitettiin valtion potilaille eli kriminaali- ja mielentilatutkimuspotilaille. Liittohallituksen mukaan sairaalan laajentaminen oli tarpeen ja sairaansijoja oli alkujaan liian vähän.

Rapistuvat rakennukset

Sisäkuva Pitkäniemen sairaalasta 1960-1970-luvuilta.

”Suurin osa osastorakennuksista oli vielä valtion omistuksen jäljiltä kurjassa kunnossa. Maalit tippuivat seiniltä, koleat massalattiat halkeilivat, potilassalit olivat suuria.” muistelee ylilääkäri Erik. E. Anttinen ensimmäistä käyntiään Pitkäniemen sairaalassa 1963.
Kuva: Pertti Toukomaa, 1957, Pitkäniemen sairaalamuseon valokuva-arkisto.

Pitkäniemen rakennukset olivat erittäin huonossa kunnossa, joten kuntainliitto aloitti korjaus- ja laajennussuunnitelmat. Rakennuksia saneerattiin ajan mukaisiksi rakentamalla saunoja, ryhmäterapiatiloja ja uudistamalla potilashuoneita. Pitkäniemessä 1950-luku oli rakentamisen ja uudistamisen aikaa, sillä XV -rakennusta korotettiin, sairaalan sähköjä ja LVI-verkostoa uusittiin ja rakennettiin uusia rakennuksia.