Pitkäniemen sairaalan rakennukset ja puisto

Potilaspaviljongit

Arkkitehtuuri osana parantumisprosessia

Arkkitehti Schjerfbeckin suunnitteleman paviljonkijärjestelmä aatetaustana oli psykiatrisen hoitoajatuksen muutos 1800-luvun lopulla, sillä uuden näkemyksen mukaan psykiatrisia potilaita pyrittiin parantamaan. Aiemmin hoitoajatus perustui säilyttämiseen ja elinolosuhteiden turvaamiseen. Järkeä ja säännönmukaisuutta symbolisoiva sairaala-arkkitehtuuri ajateltiin kuuluvan osana potilaiden paranemisprosessiin.

Alkuperäinen järjestelmä heijasti 1800-luvun yhteiskunnallista sääty-yhteiskuntaa sukupuolijakoineen, sillä länsipuolelle sijoitettiin naisten osastot ja itäpuolelle miesten osastot. Sukupuolijaottelun lisäksi paviljongit määritettiin säätyluokan mukaisesti parantumattomien rauhallisten sekä rauhattomien osastoihin ja parannettavien rauhallisten ja rauhattomien osastoihin. H-kirjaimen muotoiset potilaspaviljongit mahdollistivat useiden osastojen sijoittamisen samaan rakennukseen. Epäluotettaville epäsiisteille potilaille olivat omat rakennukset ja alueella oli erillään muista paviljongeista kulkutautiosasto.

Paviljonkien rakennustyypit

Kaksikerroksiset potilaspaviljongit rakennettiin H-kirjaimen muotoisiksi, joka on tyypillinen muoto 1800-luvun loppupuolella suunnitelluille sairaala-rakennuksille. Epäsymmetrisessä paviljonkityypissä makuuhuonerivistöt olivat rakennuksen päädyssä ja yhteistilat keskiosassa. Symmetrisen paviljonkirakennuksen kaikissa osissa oli sivukäytävät ja huoneet niiden varrella. Huonejako toteutettiin 1800-luvun hygieniaopin mukaan: maakuusalit erotettiin oleskelu- tai toimenpidehuoneista. Arkkitehtuurissa kiinnitettiin huomiota hyvään ilmanvaihtoon sekä tilojen hygieniaan. Sairashuoneet sijoitettiin etelään, itään tai länteen, jotta huoneisiin tulisi riittävästi valoa.

Potilaspaviljongit sijoitettiin ruutukaavan mukaan Pitkäniemen alueelle väljästi, jotta tervehdyttävälle luonnolle jäisi tilaa. Paviljongit ovat yhdistetty toisiinsa kulkukäytävillä, joissa oli kamiinalämmitys ja ikkunat tuomassa valoa. Käytävät toimivat myös muureina erottaen osastojen piha-alueet toisistaan.

Kuntainliiton omistuksen myötä Pitkäniemen sairaalan paviljonkeja saneerattiin. Muutostöiden johdosta sairaalarakennusten potilashuoneet muuttuivat kahden tai kolmen hengen huoneiksi sekä yleistä mukavuutta lisättiin rakentamalla saunoja sekä terapiatiloja. Saneerauksen suunnitteli arkkitehti Kerttu Nuoliala.