Pitkäniemen sairaalan rakennukset ja puisto

Symmetriset paviljongit

Rauhattomien, epäluotettavien ja epäsiistien potilaspaviljongit VIII ja IX (rakennukset 8 ja 9)

Rakennus 9 julkisivu.

Rakennus 9 on asemakaavalla suojeltu, kuten myös muut 1800-luvulla rakennetut sairaalan rakennukset.
Kuva: Heimo Siivonen 2005, Pitkäniemen sairaalan valokuva-arkisto.

Rakennukset 8 ja 9 ovat reunimmaisina yhteyskäytäväverkoston päädyissä, joista rakennus 9 sijaitsee idässä. Rakennuksien alkuperäinen pohjakaava on ollut pitkän ja hoikan H-kirjaimen mallinen, jossa potilashuoneet sijoittuivat sivukäytävän varrelle. Pohjaratkaisussa on viitteitä sellijärjestelmästä. Rakennus 9 on muuttunut vuosikymmenten saatossa, sillä arkkitehti Kerttu Nuolialan piirustusten mukaan rakennus korotettiin 1960-luvulla kolmikerrokseksi. Rakennus 9:n pohjoisjulkisivulla on matala lisäosarakennus, joka muistuttaa 1950-luvun koulurakentamista.

Pitkäniemen sairaalan toiminnan alkaessa rakennuksiin 8 ja 9 sijoitettiin rauhattomien, epäluotettavien ja epäsiistien potilaiden osastot. Rakennus 8:ssa oli 40 potilaspaikkaa naisille ja rakennus 9:ssä sijaitsi miesten osasto, joista 15 oli varattu säätyläisille ja 25 paikkaa rahvaalle. Levottomille ja karkaaville kriminaalipotilaille tehtiin kävelypiha rakennusten 9 ja 11 välille 1920-luvun puolivälissä. Kävelypihaa rajaamaan rakennettiin 3 m korkea tiilimuuri, joka purettiin vuonna 1960.

Rakennus 8 julkisivua.

Sairaalakoulu toimi 1960-luvun lopulle saakka rakennus 8.
Kuva: Heimo Siivonen 2003, Pitkäniemen sairaalan valokuva-arkisto.

Rakennus 8:ssa toimi 1960-luvulle saakka mielisairaanhoitajakoulu oppilasasuntoineen. Tilat saneerattiin arkkitehti Kerttu Nuolialan suunnitelmien mukaan kokonaisuudessaan 1970–1980-luvuilla. Kellarikerrokseen rakennettiin askartelutila sekä sauna. Pitkään tyhjillään ollut rakennus muutettiin 2002 nuorisopsykiatrian poliklinikaksi ja osastoiksi. Rakennus remontoitiin tilat 2000-luvun alussa EVA-yksikölle ja sairaalakoululle.

Rakennus 9:ssä on ollut monenlaista toimintaa. Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian opetuksen käyttöön kunnostettiin vuosina 1976–77 kolmeen kerrokseen tilat, joihin mahtui 135 potilaspaikkaa. Rakennus on toiminut eri osastojen väistötilana peruskorjauksien aikana ja Tays Kehitysvammahuolto, Pirkkalan vanhainkoti sekä Mainiovire ovat olleet rakennuksessa vuokralla. Rakennus jäi tyhjilleen vuonna 2013.

Väkivaltaisten potilaiden paviljongit X ja XI (rakennukset 10 ja 17)

Symmetrinen paviljonki XI

Alkuperäisestä rakennus 17 rakennuspiirustuksesta ilmenee symmetrisen paviljongin pohjakaava.
Kuva: Rakennushallituksen piirustukset, Kansallisarkisto, Helsinki.

Pitkäniemen sairaalan alkuperäisen rakennuskannan rakennukset 10 ja 17 sijaitsevat erillään muista 1800-luvun sairaalarakennuksista. Paviljonkien pohjakaavana on vankilarakennuksista tuttu yksinäissellijärjestelmä. Sairaalan aloittaessa toimintansa rakennus 10:n sijoitettiin väkivaltaisten naisten osasto ja rakennus 17 oli väkivaltaisten miesten osasto.

Pitkäniemen sairaalan henkilökunnan määrän kasvaessa 1920-luvulla rakennus 10 korotettiin kaksikerroksiseksi asuntolaksi, jossa asui sairaalan naishenkilöstö. Muutostyön suunnitteli arkkitehti E. A. Kranck. Rakennus oli 1990-luvulla nuorisopsykiatrian osastojen käytössä, mutta nykyään rakennuksessa on kehitysvammahuolto ja tutkimusosasto.

Rakennus 17 (aikaisemmin 11)

Rakennus 17 poikkeaa muista Pitkäniemen sairaalarakennuksista vaalean vihreällä julkisivulla. Rakennus muistuttaa kampapaviljonkia, sillä keskimmäinen uloke on isompi kuin muissa sairaala-alueen rakennuksissa. Kampapaviljonki oli suosittu malli Länsi-Euroopan paviljonkisairaaloissa. Rakennus 17 muutettiin henkilökunnan miesten asuntolaksi 1920-luvun lopulla.

Paviljonki oli tarkoitus purkaa uudisrakennuksen tieltä, mutta suunnitelmat kariutuivat. Rakennus sai uudeksi numerokseen 17, koska 11 oli jo annettu uudisrakennukselle. Tulipalon jälkeen rakennus peruskorjattiin vuonna 2007 ja nykyään siinä toimii akuuttipsykiatrian osasto 9.

Parantumattomien potilaiden paviljongit XIV ja XV (rakennukset 14 ja 15)

Yleiskuva Pitkäniemen sairaalasta.

Pitkäniemen sairaalaan tultaessa ensimmäisenä näkyy rakennus 15 pellon laidalla.
Kuva: Harri Hurske 2015, Tays viestintä.

Parantumattomille potilaille tarkoitetut asyylipaviljongit, eli rakennukset 14 ja 15, sijoitettiin erilleen 1800-luvun hoitoajattelun mukaan parantuvien potilaiden paviljonkiosastoista. Pitkäniementietä saavuttaessa sairaala-alueelle kookas rakennus 15 tulee ensimmäisenä näkyviin vasemmalta, kun taas rakennus 14 on ensimmäinen paviljonkirakennus kadun varressa. Rakennuksen 15 jyhkeää olemusta rytmittävät vaakalistat ja alkuperäiset T-muotoiset ikkunat.

Rakennusten pohjakaava on lähes identtinen ja potilaspaikkoja oli 50-60. Rakennuksessa 14 sijaitsi 1900-luvun alussa parantumattomien naispotilaiden osastot kahdessa kerroksessa. Eteläisessä päätysiivessä sijaitsi rauhallisten säätyläisten osasto ja keskiosan etelänpuolella rauhallisen rahvaan osasto. Rakennus 15 sijoitettiin miesten osastot, mutta länsisiivessä oli rauhallisten säätyläisten miesosasto ja lännessä rahvaan osasto. Kummankin rakennuksen keskiosassa oli levottomien, epäsiistien ja epäluotettavien osasto.

Rakennus 14 julkisivu vuonna 1967.

Rakennus 14 julkisivu ennen 1960-luvun saneerausta. Nykyään rakennuksessa sijaitsee oikeuspsykiatrian osasto ja psykoosiosasto.
Kuva: Kerttu Nuoliala 1967, Teknisen asiakirjahallinnon arkisto, Tays.

Rakennus 14 saneerattiin 1970-luvulla siten, että yhteistilat sijoitettiin eteläiseen päätysiipeen ja keskiosaan. Potilashuoneet siirrettiin rakennuksen pohjoispäätyyn ja rakennukseen rakennettiin hissi. Rakennus on 2010-luvulla oikeuspsykiatrian ja psykoosiosaston käytössä.

Rakennus 15 tehtiin 1920-luvulla kaksi suurta kylpysalia lepokylpyjä varten. Vajaan kymmenen vuoden käyttämättömyyden jälkeen 1950-luvun lopulla rakennusta korotettiin kerroksella ja osaston yhteistilat sijoitettiin itäiseen siipeen, potilashuoneet ja makuusalit remontoitiin länsipuolikkaaseen sekä keskiosaan. Varasto ja kuivaushuoneita muutettiin 1976 työhönvalmennusosaston toimintatiloiksi. Rakennus oli käyttämätön vuosikymmeniä, kunnes rakennus myytiin 2000-luvulla aluksi Nokian kaupungille ja myöhemmin vakuutusyhtiölle. Rakennuksessa toimii 2010-luvulla yksityinen hoivakoti Esperi Caren Villa Niemi.

Video rakennus 15:n toisesta kerroksesta vuodelta 1989 

Tampereen yliopistollisen sairaalan av-sihteeri Juhani Halme videokuvasi toukokuussa 1989 rakennus 15 toisen kerroksen sisätiloja. Videossa näkyy alkuperäiset 1900-luvun alun ikkunakalterit sekä jykevät puuhuonekalut.

Video on tuottanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin av-sihteeri Juhani Halme.

Video: PSHP Av-tiimin arkisto, Tays keskussairaala, Tampere.

Tiesitkö että...

symmetriset paviljongit ovat rakennettu vuosina 1896–99.

Rakennuksien arkkitehti on Magnus Schjerfbeck.

Rakennuksien peruskorjauksen suunnitteli 1960-1980-luvuilla arkkitehti Kerttu Nuoliala.