Taysin aika 1991-

Taysin aika 1991-

Muutosten aikakausi

Pitkäniemen sairaalassa koettiin perusteellinen muutos, kun Kuntainliitto lakkautettiin 1990-luvun alussa ja sairaala liittyi osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä sekä Tampereen yliopistollista sairaalaa. Psykiatrinen hoito liitettiin osaksi erikoissairaanhoitoa, kun vuonna 1991 erikoissairaanhoitolaki astui voimaan. Avohoitoa lisättiin psykiatrisessa sairaanhoidossa ja sairaalajaksojen pituudet lyhentyivät.

Pitkäniemen sairaalassa koettiin useita hallinnollisia muutoksia 1990-luvulla. Lama-aika vaikutti sairaalan henkilökunnan määrään. Sairaalan hoitopuolen virkoja oli noin 560, joka oli koko maan keskitasoa pienempi. Oikeuspsykiatrian mielentilatutkimukset aloitettiin uudestaan vuonna 1991. Erityisen vaarallisille ja vaikeahoitoisille lapsille perustettiin oma tutkimus- ja hoitoyksikkö vuonna 2003.

Pitkäniemen sairaalan osastojen sijainnit 2010-luvulla esitellään Pitkäniemen sairaalarakennukset ja puisto -osiossa ja osastojen nykyisestä toiminnasta voi lukea Tays.fi -sivustolta.

Psykiatrisen hoidon kehitys

Kuvataideterapiassa käytetään monia taidetekniikoita.
Kuva: Elina Linkopuu, 2018, Pirkanmaan maakuntamuseo, Vapriikki.

Viime vuosisadan alussa Pitkäniemen potilaiden hoitojaksot vaihtelivat kuukausista koko elämän mittaiseksi. Psykiatrian, lääkkeiden ja uusien hoitomuotojen, muu muuassa neuropsykiatrian, kehittyessä potilaat viettävät 2000-luvulla sairaalassa vain sairauden akuuttivaiheen. Pitkäniemen sairaalassa vuonna 2018 sairaansijoja oli 238, kun 1900-luvun puolivälissä sairaansijoja oli noin 800.

Pitkäniemen sairaalan liitetään uusia yksiköitä

Pitkäniemen sairalaan yhdistyi 2000-luvulla Keijärven sairala (2000) ja Kaivannon sairaala (2015). Ylöjärveltä Pitkäniemeen muutti vuosina 2014-2016 Kuntoutuskeskus Ylinen. Vammalan aluesairaalan psykiatrinen toiminta liitettiin osaksi Pitkäniemeä 2016, mutta toiminnot jäivät Sastamalaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri teki 2016 periaatepäätöksen, että aikuispsykiatrian palvelut siirretään Tampereelle Kaupin kantasairaalan alueelle. Päätös on merkittävä muutos Tays Pitkäniemen sairaalalle.

Tiesitkö että...

tietotekniikka ja sähköiset järjestelmät ovat mullistaneet erikoissairaanhoitoa 2000-luvulla.