Taysin aika 1991-

Erityisen vaikeahoitoisille lapsille oma yksikkö

Valtakunnallinen hoitoyksikkö

Erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrinen tutkimus- ja hoitoyksikkö eli EVA perustettiin 2003 Pitkäniemeen, joka on Suomen ensimmäinen valtakunnallinen erityistason yksikkö alaikäisille lapsille. Perustamisvaiheessa Pitkäniemen EVA-yksiköstä käytettiin Erityisen vaarallisten ja vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrinen tutkimus- ja hoitoyksikkö -nimeä. Toinen vastaavanlainen yksikkö, NEVA, aloitti Niuvanniemessä vuonna 2004. Yksiköiden perustamisen taustalla oli sosiaali- ja terveysministeriön päätös, ettei vaikeahoitoisia nuoria pitäisi hoitaa aikuistenosastoilla.

EVA:n perustaminen herätti huomiota julkisuudessa, sillä vaikeahoitoisista nuorista ei ollut kattavaa yhtenäistä tutkimustietoa. Yksikölle remontoitiin rakennus 8 toimitilat, jossa EVA toimii yhä edelleen yhdessä Nokian koulutoimen alaisen sairaalakoulun kanssa. EVA-yksikön täyttäessä 15 vuotta Pitkäniemen sairaalassa järjestettiin juhlaseminaari.

Vuorovaikutustaitojen opettelemista

EVA:an tulevat potilaat siirtyvät yleensä toisista nuorisopsykiatrisista yksiköistä, sosiaalialan laitoksista tai kotoa, joissa resurssit eivät enää riitä nuoren kanssa toimimiseen. Potilaiden hoito koostuu moniammatillisesta ryhmästä ja jokaiselle potilaalle nimetään kaksi omahoitajaa. Hoitojaksolla opetellaan päivittäisiä toimintoja ja vuorovaikutustaitoja turvatuissa olosuhteissa. Yksikössä tehdään mielentilatutkimuksia.

Tiesitkö että...

yksikköön tulevan nuoren hoito jatkohoitoineen suunnitellaan nuoren ja hänen perheensä sekä viranomaisten kanssa yhteistyössä.