Taysin aika 1991-

Nykyaikaisia psykiatrisia hoitoja

Yksilöllinen hoitosuunnitelma

Pitkäniemen sairaalaan saapuvalle potilaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka voi sisältää psykoterapian tai toiminnallisen terapian lisäksi useita muita hoitomuotoja. Potilaan hoidolle asetetaan tavoite yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa sekä mietitään keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. Jo aivan hoidon alkuvaiheessa suunnitellaan myös sairaalahoidon jälkeinen avohoito. Jokaisella potilaalla on hoitojaksonsa aikana hänelle nimetty omahoitaja.

Neuromodulaatiohoidot

Psykiatrian hoitomuodoissa on tapahtunut yli 80 vuoden aikana kehitystä ja osa hoitomuodoista on jäänyt käytöstä pois Pitkäniemen sairaalassa, kuten insuliinihoito, kouristushoidot tai lobotomia. Sairaalan vanhimpia käytössä olevia hoitomuotoja on sähköhoito, joka on edelleen 2010-luvulla tehokkain hoitomuoto vaikeimpien psykiatristen häiriöiden hoidossa. Sitä on käytetty hoitomuotona jo 80 vuoden ajan. Hoito toteutetaan nukutuksessa, jonka aikana käytetään myös lihasrelaksanttia hillitsemään voimakkaita lihaskouristuksia. Sähköhoito auttaa parhaiten vaikeassa ja psykoottisessa masennuksessa. Sitä käytetään myös muissa vakavissa psykiatrissa tiloissa, joissa tarvitaan nopeaa hoitoa ja lääkehoidosta ei ole ollut tarvittavaa hyötyä.

Sähköhoitolaite Pitkäniemen sairaalassa.

Nykyaikainen käytössä oleva sähköhoitolaite.
Kuva: Saana Säilynoja 2018, Vapriikin kuva-arkisto.

Psykiatriassa magneettistimulaatiohoito (rTMS) otettiin käyttöön masennuksen hoitomuotona 1990-luvulla ja teknologian kehittyessä viimeisen 30 vuoden aikana hoidosta on tullut yhä tarkempi. Hoidossa synnytetään magneettikellalla kallon pinnalle magneettikenttä, joka saa aikaan sähköisen vaikutuksen aivokuorelle. Näin pyritään vaikuttamaan hermosolujen sähköiseen toimintaan.

Nopeavaikutteinen hoito

Masennuksen akuuttihoidossa alettiin käyttämään vuonna 2018 uutena hoitona ketamiini-infuusiota. Se on tällä hetkellä nopein käytettävissä oleva vakavan masennuksen hoitomuoto ja sen vaikutus voidaan nähdä jopa tunneissa.

Syväaivostimulaatiohoitoja (Deep Brain Stimulation, DBS) käytetään jonkin verran myös psykiatriassa, lähinnä vaikea-asteisen pakko-oireisen häiriön hoidossa. Syväaivostimulaatiohoito vaatii neurokirurgista toimenpidettä.

Tiesitkö että...

Potilaan hoitomuotoina voidaan käyttää kuvataide-, musiikki-, toiminta-, fysioterapiaa.

Sairaalan puutarha ja puisto tarjoavat mahdollisuuden terapeuttiseen toimintaan.