Taysin aika 1991-

Oikeuspsykiatrian klinikka

Pirkanmaalaiset kriminaalipotilaat Pitkäniemeen

Valtion psykiatrisissa sairaaloissa, Niuvanniemessä ja Vanha Vaasassa, oli 45 pirkanmaalaista potilasta vuonna 1991. Taloudellisen tilanteen ollessa vaikea, Pitkäniemessä päätettiin hoitaa itse pirkanmaalaiset kriminaalipotilaat. Oikeuspsykiatrian klinikan yhteyteen perustettiin tutkimus- ja turvaosasto, jonne siirrettiin valtion psykiatrisista sairaaloista kriminaalipotilaita. Heidän lisäksi osastolla hoidettiin muita vaikeahoitoisia ja potentiaalisesti vaarallisia potilaita. Osasto muuttui miesosastoksi ja myös henkilökunta koostui miehistä, kahta naishoitajaa lukuun ottamatta. Oikeuspsykiatrian klinikkaan kuului vuonna 1998 kaksi osastoa, joissa oli yhteensä 38 sairaansijaa.

Mielentilatutkimukset aloitetaan uudestaan

Pitkäniemessä aloitettiin uudelleen mielentilatutkimukset, kun oikeuspsykiatrian klinikan ylilääkäriksi valittiin Heikki Suutala vuonna 1991. Mielentilatutkimukset tehdään moniammattilaisesti psykiatrisessa sairaalassa ja ne kestävät noin kuudesta kahdeksaan viikkoon. Sinä aikana määritetään syytetyn mielentila teon tai tekojen aikana ja hänen hoidon tarpeensa tutkimuksen päättyessä.

Oikeuspsykiatria Pitkäniemessä 2010-luvulla

Oikeuspsykiatrian sisätiloja vuodelta 2019. Kuva: Tarja Tammentie-Sarén 2019, Tays.

Pitkäniemen oikeuspsykiatrian yksikkö on 2010-luvulla ainoa aikuisten mielentilatutkimuksiin ja oikeuspsykiatriaan keskittynyt yksikkö Pirkanmaalla. Pitkäniemeen perustettiin vuonna 2016 oikeuspsykiatrian poliklinikka, jonka tarkoituksena on tukea oikeuspsykiatrian osastolta tulevien potilaiden jatkokuntoutusta. Sairaalassa oli vuoteen 2018 asti kaksi oikeuspsykiatrian osastoa 1 ja 2, mutta vuoden 2019 alussa muodostettiin kolme osastoa: oikeuspsykiatrian osasto 1, psykoosiosasto 2 (aikaisemmin oikeuspsykiatrian osasto 2) ja psykoosiosasto 1 (vuoteen 2018 asti aikuispsykiatrianosasto 4). Oikeuspsykiatrian osasto 1 ja psykoosiosasto 2 toimivat rakennus 14 ja oikeuspsykiatrian klinikka sijaitsee rakennus 3.

Oikeuspsykiatrian osastossa hoidetaan rikoksiin syyllistyneitä potilaita, joita ei tuomita rangaistukseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on määrännyt heidät tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon mielentilatutkimuksen perusteella. Hoitoon kuuluu psyykkisen sairauden oireita lievittävää lääkehoitoa ja psykososiaalisia hoitomuotoja, kuten keskusteluhoitoa, toiminnallista terapiaa ja psykoedukatiivista ryhmätoimintaa. Moniammatillinen työryhmä sekä potilaan läheiset ja omaiset muodostavat hoidon kulmakivet. Tehostetulla psykoosiosastolla hoidetaan potilaita, jotka ovat erityisen väkivaltaisia, sairaudentunnottomia tai hoitoon sitoutumattomia tai tarvitsevat pitkää kuntouttavaa psykiatrista hoitoa.