Taysin aika 1991-

Pitkäniemen sairaalan henkilökunta

Pitkäniemen henkilökunta 2000-luvulla

Pitkäniemen sairaalan henkilöstön koulutustaso on noussut ja eriytynyt moniksi ammattinimikkeiksi yli sadan vuoden aikana, jona aikana Pitkäniemen sairaala on ollut toiminnassa. Pitkäniemessä järjestetään yhä edelleen erilaisia koulutuksia ja seminaareja, sillä yliopistollisen sairaalan tehtäviin kuuluu myös koulutus ja tutkimus. Sairaalassa työskentelee 481 työntekijää, josta valtaosa on naisia. Sosiaali- ja terveyspalveluala on ollut 2000-luvulla tyypillisesti naisvaltainen.

Moniammatillinen työyhteisö

Pitkäniemen sairaalan työntekijät edustavat 2010-luvulla lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, sairaan- ja mielenterveyshoitajia, fysio-, toiminta-, kuvataide- ja musiikkiterapeutteja, ohjaajia ja toimistohenkilöstöä. Heistä suurin osa kuuluu ammattiliittoon, kuten sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto Tehyyn, lähihoitajien ammattiliittoon Superiin, Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon (JHL) tai korkeakoulutettujen keskusjärjestöön Akavaan. TA-VA ry  järjestää työkykyä ylläpitävää toimintaa henkilökunnalle.