Taysin aika 1991-

Psykiatrisia toimintoja yhdistetään

Toimintoja keskitetään

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrisia toimintoja keskitettiin 2000-luvulla osaksi Pitkäniemen sairaalaa. Psykiatristen toimintojen keskittämisen taustalla muun muuassa sosiaali- ja terveysministeriön antama vuonna 2014 asetus sairaaloiden päivystysasetusta, jonka mukaan ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä yhteispäivystyksenä. Päivystysasetus edellyttää psykiatrian alalta, että päivystävässä yksikössä esimerkiksi Pitkäniemessä, tulee olla saatavilla ympärivuorokautisesti psykiatrian erikoisalojen erikoislääkäri. Asetus vaikutti Suomessa siten, että sairaalatoimintoja keskitettiin yhä suurempiin yksiköihin. Vammalan aluesairaala psykiatrinen toiminta liitettiin osaksi psykiatrian toimialuetta vuoden 2016 alusta.

Kaivannon sairaala osaksi Pitkäniemeä

Kangasalla sijaitsi Kaivannon psykiatrinen sairaala, joka oli perustettu B-mielisairaalaksi 1963. Kaivannon sairaalan toiminta hiipui 2010-luvulle tultaessa, vaikka sairaalan toiminnan jatkamista puolustettiin. Sairaalan lopettamispäätökseen vaikutti vajaakäytön lisäksi uusi päivystysasetuksen säädös. Rakennuksesta 11 saneerattiin uudet toimitilat Kaivannosta siirtyvälle toiminnoille. Kaivannon sairaala siirtyi osaksi Taysin psykiatrian toimialuetta vuoden 2015 alusta ja sairaalan toiminta päättyi 31.10.2015.

Ylinen siirtyy Pitkäniemeen

Pitkäniemen sairaalan kehitysvammahuollon rakennuksia.

Kehitysvammahuolto muutti vuonna 2016 uusiin rakennuksiin Pitkäniemen sairaalan alueelle.
Kuva: Saana Säilynoja 2018, Vapriikin kuva-arkisto.

Aiemmin Ylöjärvellä sijainnut Ylisen kuntoutuskeskus siirtyi Pitkäniemen sairaala-alueelle uusiin vastarakennettuihin rakennuksiin vuosina 2014–2016. Muuton yhteydessä nimi muuttui Tays kehitysvammahuolloksi, jonka toiminta-ajatuksena on antaa suunnitelmallista ja yksilöllistä kuntouttavaa laitoshoitoa. Toiminnassa painotetaan perhekeskeisyyttä, erityispalveluita sekä -osaamista. Kehitysvammahuolto toimii omana toimialueena Tays Pitkäniemessä.