Taysin aika 1991-

Omaistyö tukee sairastuneiden läheisiä

Rajapintatoiminta

Akuuttipsykiatrian poliklinikka oli ruuhkainen ja kiireinen 2000-luvun alussa sekä osa potilaista oli ylipaikoilla, joten osaston viihtyvyys oli laskenut. Kestämättömän tilanteen ratkaisemiseksi Pitkäniemen sairaalassa alkoi ensimmäisenä Suomessa vuonna 2006 rajapintatoiminta. Sen tarkoitus oli tarjota vaihtoehto sairaalahoidolle tai lyhentää sairaalajaksoa osastoilla. Rajapintatoiminnassa työskenteli työryhmä, joka koostui erikoislääkäreistä, sairaanhoitajista, sosiaalityöntekijöistä ja mielenterveyshoitajista. Toiminta suunniteltiin yhdessä potilaan, hänen perheensä ja verkostonsa kanssa.

Rakennus 11 julkisivu.

Rajapintatoiminnalle saneerattiin tilat rakennukseen 11 vuonna 2009.
Kuva: Heimo Siivonen 2005, Pitkäniemen sairaalan valokuva-arkisto.

Läheisille tukea omaisen sairastuessa

Potilaan ollessa sairaalassa rajapintahoitaja oli pääsääntöisesti mukana sairaalajakson aikana ja sen jälkeen avohoidon kautta tehden tarvittaessa kotikäyntejä. Potilaan lähipiiri otettiin mukaan hoidon suunnittelemiseen tai toteutukseen, jolloin perheet saivat haasteellisessa elämäntilanteessa tarvittavaa tukea. Rajapintatoiminnalle valmistuivat 2009 uudet toimistotilat rakennukseen 11, koska toiminta kasvoi nopeasti ja entiset tilat jäivät pieneksi. Rajapintatoiminta loppui vuonna 2014.

Ankkuri Aallokossa-projekti

Rajapintatoiminnan loputtua sairaala osallistui vuonna 2016 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ja Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami Pirkanmaan koordinoimaan Ankkuri Aallokossa-projektiin. Siinä kehitettiin erilaisia toimintoja, joilla voidaan tukea psykiatrisessa sairaalassa hoidossa olevien läheisiä tai perhettä. Psyykkisesti sairastuminen koskettaa potilaan lisäksi koko hänen lähipiiriään ja on todettu, että joka toisen psyykkisesti sairastuneen läheinen on vaarassa masentua itse.

Ankkuri aallokossa-projektissa luotiin omaisille jaettavaksi materiaalipaketti, jossa on tietoa psyykkisistä sairauksista ja omaisille tarkoitetuista tukipalveluista. Omaisille tarjottiin keskustelutukea, tapaamisia ja vertaistukea. Näissä keskusteluissa sekä tapaamisissa on mukana kokemusasiantuntija sekä ammattilainen. Vaikka Ankkuri allokossa-projekti päättyi vuonna 2018, niin sairaalassa jatketaan tuen ja neuvonnan antamista sairastuneiden läheisille käyttäen projektissa kehitettyjä menetelmiä.