Taysin aika 1991-

Turvallisuus psykiatrisessa sairaalassa

Päivystysasetus ruuhkauttaa akuuttipsykiatrian

Sosiaali- ja terveysministeriön asetti uuden päivystysasetuksen, jolloin maamme sairaaloiden toimintoja keskitettiin ja tehostettiin. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä vuonna 2015 tahdosta riippumatonta akuuttihoitoa vaativien potilaiden hoito keskitettiin Pitkäniemen sairaalaan. Asetus johti siihen, että päivystys- ja akuuttihoitoa tarvitsevia potilaita oli ylipaikoilla sairaalassa. Ruuhkautuneet osastot olivat ajoittain levottomia. Turvallisuutta ja rauhallisuutta on lisätty osastoilla erilaisilla toimilla. Pakon käyttöä pyritään vähentämään hoitotyössä, sillä Pitkäniemen sairaala on ollut vuosia mukana Verkosto pakon vähentämiseksi hoidossa -ryhmässä. Sairaalaan perustettiin vuonna 2018 oma Pakon vähentäminen -ryhmä. Hoitohenkilöstö käy myös Management of Actual and Potential Aggression (MAPA) -koulutuksen.

Positiivinen ilmapiiri luo turvallisuutta

Luova työskentely voi auttaa rauhoittumaan voimakkaan ahdistuksen aikana.
Kuva: Saana Säilynoja 2018, Vapriikin kuva-arkisto.

Eräs työkalu osastojen ilmapiirin parantamiseksi on Safewards- menetelmä. Se on englantilaisen professori Len Bowersin kehittämä toimintamalli konfliktien ja pakkotoimien vähentämiseksi akuuttipsykiatrisilla osastoilla. Mallin perustana ovat kuusi tekijää (fyysinen toimintaympäristö, potilasyhteisö, potilaiden erityispiirteet, sairaalan ulkopuoliset tekijät ja osaston toiminta, henkilökunta), joilla on vaikutusta konfliktien syntymiseen sekä pakkotoimien käyttöön psykiatrisilla osastoilla. Positiivinen, arvostava vuorovaikutus sekä tasavertainen suhtautuminen potilaisiin luo turvallisemman ilmapiirin osastoille, joka ehkäisee osaltaan tilanteiden kärjistymistä konfliktiksi asti.

Rauhoittumismenetelmiä

Potilaat saattavat osastolla hoidossa ollessaan olla hyvin ahdistuneita ja levottomia, josta selviämiseen tarvitsevat tukea. Hoitaja ja potilas etsivät yhteistyössä ratkaisua ahdistavan olon hallintaan lääkkeettömin keinoin rauhoittumismenetelmiä tai -välineitä käyttäen. Niitä voivat olla esimerkiksi sanaristikot, musiikki, painopeitot, mindfulness-värityskirjat tai konkreettiset rauhoittumisvinkit, kuten rentoutusharjoitukset. Potilaiden käyttöön tarkoitetut rauhoittumisvälineet ovat koottu osastojen tarpeiden mukaisesti esimerkiksi hiljaiseen huoneeseen, johon voi mennä tilanteen vaatiessa. Rauhoittumismenetelmät ovat valittu siten, että potilas voi hyödyntää opittuja tapoja myös kotona sairaalajakson päätyttyä.