Tietoa verkkonäyttelystä

Verkkonäyttelyn tavoite

Yli sata vuotta psykiatrista hoitoa Pitkäniemessä

Verkkonäyttely esittelee yli sadan vuoden ajalta Pitkäniemen psykiatrisen sairaalan historiaa. Näyttelyssä kuvataan Pitkäniemen sairaalan elämää ja sairaalassa käytettyjä psykiatrisia hoitomenetelmiä. Pitkäniemen psykiatrisen sairaalan toiminta alkoi vuonna 1900. Aikaisemmin vuosikymmeniä, jopa eliniän, kestäneet potilaiden hoitojaksot Pitkäniemen sairaalassa ovat muuttuneet nykyisin lyhyisiin sairaalajaksoihin. Pitkäniemen sairaala oli 1900-luvun puoliväliin saakka omavarainen vireä yhteisö, jossa henkilökunta teki työtä ja asui alueella perheidensä kanssa. Pitkäniemen sairaalassa aloitettiin 1910-luvulla mielisairaanhoitajakoulutus ja myöhemmin sairaalasta tuli yliopistollinen opetussairaala.

Sairaalarakennukset osa kulttuuriperintöä

Pitkäniemen sairaalan rakennusten historiaa esitellään näyttelyn Pitkäniemen sairaalan rakennukset ja puisto -osiossaPitkäniemen psykiatrisen sairaalan rakentaminen 1890-luvulla oli autonomisen Suomen suurimpia rakennusprojekteja. Luonnonkauniille paikalle Pyhäjärven rantaan arkkitehti Magnus Schjerfbeck suunnitteli uusklassistiset rakennukset, jotka ovat yhä nykyään Pitkäniemen sairaalan käytössä. Sairaalan alueen asemakaava on säilynyt lähes alkuperäisenä. Museovirasto on määritellyt alueen yhdeksi valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Symmetrisesti sijoiteltujen rakennusten ympäristöön on istutettu lajistoltaan monipuolinen puisto.

Valtion keskuslaitoksesta yliopistolliseksi sairaalaksi

Pitkäniemen sairaala oli valtion omistuksessa vuoteen 1955 asti, kun Yleisen terveydenhuollon uudistuksen jälkeen sairaalan ylläpitäjäksi vaihtui Pohjois-Hämeen mielisairaanhuoltopiirin kuntainliitto. Valtion omistuksen aikana sairaalan rappeutuneita rakennuksia korjattiin Kuntainliiton aikana. Seuraava suuri muutos oli 1990 -luvulla, kun kuntainliito lakkautettiin ja laitos siirtyi osaksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä. Pitkäniemen sairaalassa vallitsee oma vahva identiteetti niin sanottu Pitkäniemen henki. Sitä vaalitaan järjestämällä tapahtumia, konsertteja ja tilaisuuksia, joista Kevätsoitto, Puistojuhla ja Ylisfestarit ovat tunnetuimpia.