Tietoa verkkonäyttelystä

Lähteet

Arkisto- ja kuvalähteet

Helsingin yliopistomuseo, Helsinki.

Kansallisarkisto, Helsinki.

Pitkäniemen sairaalamuseo, Pitkäniemen sairaala, Nokia.

Pitkäniemen sairaalamuseon kuva-arkisto, Pitkäniemen sairaala, Nokia.

Tays Tekninen asiakirjahallinto, Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampere.

Tays Kirjaamon valokuva-arkisto, Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampere.

Tays Viestintäpalvelut, Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampere.

Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja biotieteen tiedekunta, Psykiatria, Tampere.

Vapriikin kuva-arkisto, Museokeskus Vapriikki, Tampere.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistaman Pitkäniemen sairaalamuseolle on lahjoitettu vuosikymmenten varrella materiaalia säilytys-, esittely- ja tutkimustarkoituksiin, johon perustuu Pitkäniemen sairaalan 1800-luvun alusta nykypäivään -verkkonäyttelyssä käytetyn Pitkäniemen sairaalamuseon esine- ja valokuvien esittely.

Valokuva-, arkisto- ja videomateriaalien kaikki oikeudet pidätetään.

Sanoma- ja aikakauslähteet

Harenko, Aarno (1975). Pitkäniemen sairaala 75 -vuotias. Lääketieteellisen Aikakauskirja Duodecim -lehti, (12/1975), 52–53.

Mäkinen Ville, (2014). Ylinen ponnistaa kohti Pitkäniemeä. Ylöjärven uutiset, (15.1.2014), Ylöjärvi: https://ylojarvenuutiset.fi/2014/01/15/ylinen-ponnistaa-kohti-pitkaniemea/.

Therman, Ernst (1918). Sairaala sodan jaloissa − kertomus elämästä Pitkäniemen keskuslaitoksella vallankumouksen ja sisällisen sodan aikana 28.1. – 7.V.1918. Lääketieteellisen Aikakauskirja Duodecim -lehti, (12/1975), 39–52.

Pitkäniemen sairaalan perinneyhdistys. Pitkäniemi – nyt ja ennen -lehden vuosikerrat.

Painetut lähteet

Alanen, Hanna-Mari (2016). Pirkanmaan aikuispsykiatrisen palvelujärjestelmän muutos – loppuraportti. Tampere: Tampereen yliopistollinen sairaala, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Anttinen, Erik E (2002). Studia Generalia − 30 vuotta neurologiaa Pirkanmaalla Hermo- ja mielitaudit valinkauhassa 40 vuotta; yhdessä vai erikseen. Teoksessa 30 vuotta neurologiaa Pirkanmaalla 6.9.2002. Tampere: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik (2014). Rakennushistoriallinen selvitys ja vanhojen rakennusten uudelleenkäyttöluonnoksia. Tampere: Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik.

Arajärvi, Terttu & Forsius, Harriet & Kalliopuska Mirja & Saarinen Pirkko & Seitamo Leila (1996). Pahantapaisista pojista ja tytöistä itkeviin vauvoihin – yli 100 vuotta lasten mielenterveystyötä. Helsinki: Lastenpsykiatrian tutkimusäätiön julkaisusarja.

Arajärvi, Terttu & Forsius, Harriet (2005). Lyhyt lastenpsykiatrian historia. Lastenpsykiatrian tutkimussäätiön julkaisusarja no 7. Helsinki: Lastenpsykiatrian tutkimussäätiö.

Colin Rhodes (2004). Toinen taide – luovat erot. Helsinki: Maahenki.

Hautamäki, Ilkka (2009). Erik E. Anttinen psykiatrina, työtoverina ja opettajana. Nokia: Pitkäniemen sairaalan perinneyhdistys ry.

Hautamäki, Iikka (2013). Mielisairaala avohoidon kehityksen perustana Suomessa − Perhehoito 1900-luvun alkupuoliskolla ja Erik Anttisen johtama sairaalareformi Pitkäniemessä 1960- ja 1970-luvuilla. Pro-gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Hirvonen, Helena (2014). Suomalaisen psykiatriatieteen juuria etsimässä: psykiatria tieteenä ja käytäntönä 1800-luvulta vuoteen 1930. Joensuu: väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto.

Honkasalo, Eija & Teivas, Eija (1996). Pitkäniemen rakennustapa- ja ympäristöohje. Nokia: Arkkitehtitoimisto Eija Teivas.

Honkasalo, Eija, Kuusisto, Tarja & Teivas, Eija (1994). Pitkäniemen alueen ympäristöselvitys 1994. Nokia: Nokian kaupunki.

Kaarninen, Mervi & Kaarninen, Pekka (1990). Pitkäniemen sairaala 1900 – 1990. Tampere: Pitkäniemen sairaalan kuntainliitto.

Kaarninen, Pekka (2000, toim.). Pitkäniemen vuosisata. Tampere: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Kaarninen, Pekka (2017). Ripeitä ratkaisuja, rohkeita askelia Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 70 vuotta potilaan parhaaksi. Tampere: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Kallio, Maarit (2007). Tilaa hulluudelle Pitkäniemen keskusmielisairaalan arkkitehtoninen muotoutuminen 1800-luvun lopusta 1910-luvulle. Tampere: Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Lahti, Eero (2011). Pitkäniemi sairaala-alueen pohjoisen reunan ympäristö- ja maisemaselvitys. Tampere.

Lyyra-Seppänen, Anna (2011). Pitkäniemen sairaala-alueen kulttuuriympäristöselvitys. Tampere.

Mäkelä, Miinu (2009). Pitkäniemen sairaalan hautausmaan inventointi 2009. Tampere: Pirkanmaan maakuntamuseo, Kulttuuriympäristöyksikkö.

Nenonen, Tuomo & Kunnas, Tuija (2000). Pitkäniemi nauraa 100 vuotta. Tampere: Pitkäniemen perinneyhdistys ry.

Ojanen, Markku (1995). Sopimusvuoren kaksivuosikymmentä. Tampere: Sopimusvuori ry.

Pukkila, Jouko (2001). Nokian Pitkäniemen kampakeraamisen asuinpaikan kaivaus vuonna 2001. Tampere: Tampereen museot, maakunnallinen yksikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Pukkila, Jouko (2001). Nokia Liukuslahden ja Pitkäniemen arkeologinen osainventointi 2000. Tampere: Maakunnallinen yksikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo, Tampereen museot.

Pukkila, Jouko (2002). Kuka ensimmäisenä katsoi Pyhäjärveä pohjoisrannalta? – Kaivaushavaintoja Nokian Pitkäniemen kampakeraamiselta asuinpaikalta. Teoksessa Pirkan maan alta 3 arkeologisia tutkimuksia. Tampere: Pirkanmaan maakuntamuseo, Vapriikki.

Ronni, Ruut (2006). Pitkäniemen Rakennus 15 uudiskäyttösuunnitelma. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto.

Siltanen, Teemu (2014). Suljetun maailman työntekijät Pitkäniemen ammattiyhdistystoiminnan historiaa 1900−2014. Nokia: Pitkäniemen sairaalan perinneyhdistys ry.

Haastattelut, tiedonannot

Pitkäniemen sairaalan perinneyhdistyksen haastattelunauhojen litteroinnit vuosilta 1996–2000.

Tiedonannot keväällä 2018 ja 2019 Tays Pitkäniemen sairaalan henkilökunta: nykyisiä ja eläkkeellä olevia.

Tiedonannot keväällä 2018 ja 2019 Pitkäniemen sairaalan perinneyhdistys.